8.8.12

Nietypowo...

... Jędrzej Sokołowski
jako redaktor działu FOTOESEJ w kwartalniku Res Publica Nowa.
więcej: Res Publica Nowa nr 18/2012
zdjęcia: Tomasz Lazar, 
tekst: Jędrzej Sokołowski