27.10.15

Spór o odbudowę

Czy za pomocą medium fotografii można skutecznie analizować architekturę, która w wielu przypadkach bywa nośnikiem polityki historycznej? W jaki sposób poprzez serie obrazów rekonstruować opowieść o mieście, jakim dzisiaj jest Warszawa? 

Spotkanie dotyczące „redagowania” architektury skupiać się będzie na specyfice fotografii architektonicznej oraz jej potencjale do wytwarzania ikonografii współkształtującej zbiorową opowieść o tkance miasta. Punktem wyjścia do rozmowy będzie prezentowany na wystawie „Spór o odbudowę” portret ulicy Nowy Świat - instalacja przygotowana przez Jakuba Certowicza.

4 LISTOPADA 2015 (ŚR) 18:00
O FOTOGRAFII ARCHITEKTURY ROZMAWIAJĄ JAKUB CERTOWICZ, ADAM MAZUR, TOMASZ FUDALA 


Jakub Certowicz, fragment instalacji prezentowanej na wystawie
„Spór o odbudowę”, Bez tytułu (Nowy Świat), 2015

16.10.15
14 października zmarł Konrad Pustoła. 
Składamy najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Rodzina Sokołowskich