9.12.16

culture.pl

Co można wyczytać z codziennie mijanych krajobrazów? Dlaczego warto fotografować widok za oknem, a nie warto przyzwyczajać się do wizualnej przemocy na murach? Jaką ukrytą wiadomość wysyła tuja na podwórku sąsiada? 

Miasto jest przestrzenią, która dostarcza dużej ilości zróżnicowanych doznań estetycznych: obrazów, dźwięków i zapachów. Fotografowanie go w sposób naturalny, obiektywizujący, pozwala skupić się na wybranym fragmencie krajobrazu i poddać go analizie. Dzięki temu podziałowi przestrzeni (fotografowaniu jej, czyli cytowaniu), ona sama przestaje być czymś oczywistym i przyjmowanym bezrefleksyjnie, staje się podatna na krytykę.

Michał Dąbrowski w culture.pl pisze m.in. o "Zachłonności" Jakuba Certowicza, "Nowej Warszawie" Jędrzeja Sokołowskiego i "Transformacji" Juliusza Sokołowskiego.

Praca Juliusza Sokołowskiego z wystawy "Świat nie przedstawiony", 
CSW Zamek Ujazdowski, 2012

3.12.16

Z archiwum...

... Piotra Karpińskiego.


fot. Latarnik, 2002

Maciej Zalewski, Jakub Pajewski, Julisz Sokołowski, Andrzej Georgiew, Piotr Karpiński, Paweł Żak