16.1.11

Z cyklu Pomniki, Warszawa, marzec 2001

SOKOŁOWSKI Juliusz
Z cyklu Pomniki, Warszawa, marzec 2001
Camera obscura, Polaroid PN 55 wywoływany metodą własną,
187x 240 mm
Archiwalna fotografia srebrowa (papier Bergger Prestige),
odbielana i tonowana selenem metodą własną
Nakład nieokreślony (maksymalnie 25)
Fotografia sygnowana i opisana ołówkiem

Można kupić na aukcji: www.artinfo.pl