12.11.13

Adam Mazur...


... zaliczył kiedyś Niebo na betonie do wpływowych blogów ekspertów i fotografów.*

Oddaję głos ekspertom od fotografii architektury...

Adam Mazur prowadził dyskusję o zawodzie fotografa architektury z Konradem Pustołą, Danielem Rumiancewem i Juliuszem Sokołowskim.

  * - Mazur A., „Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku”, str. 20.

Brak komentarzy: