31.1.12

Dziś w CSW


[...]

Fotograf „w pracy” nie ma dostępu do ekonomicznych i socjologicznych wskaźników
i statystyk, bo medium którym się posługuje nie jest wrażliwe na tego typu dane. Fotografowi dostępna jest „tylko” rzeczywistość realna, gorzej nawet - widzialna. [...]
Trudno znaleźć fotogeniczną reprezentację danych statystycznych.
Wskazanie podmiotu/podmiotów procesu transformacji też dla fotodokumentalisty nie wydaje się proste (instytucje państwa, instytucje międzynarodowe, media, ekonomiści, przedsiębiorcy?). Pozostaje rzeczywistość przegranych i wygranych.
Warto zawiesić pytanie, czy są to dwie różne przeciwstawne sobie rzeczywistości?
Czy fotografia nie ujawnia niejednoznaczności ekonomiczno-politycznych podziałów?

[...]

Juliusz Sokołowski
fragment tekstu do pracy pt.
Święta Transformacja, Bydgoszcz, 26 listopada 1999 roku

Brak komentarzy: