13.11.11

Raz jeszcze...

... o spacerze po SGH. Dwa linki:


Kronika SGH

Polecamy wycieczkę przy dziennym świetle zarówno do budynku głównego SGH jak również, a raczej przede wszystkim, do biblioteki, której budynek nie został zburzony w czasie wojny. Chodząc bo pomieszczeniach przypominających ogromny dom zdrojowy pod stopami skrzypi drewno sosnowe z lat '20.

Brak komentarzy: