19.11.08

Wyprawa po ramę...Subaru Forester 2.5 L. Barszcz z uszkami (5,00 zł), placki po cygańsku (7,5 zł z surówką) w Barze u Martusi. 404 km w jedną stronę do Rzepiennika Biskupiego. Kilka kaw z Robertem Osiką (na zdjęciu), dwie butelki wina u Urszuli i Wiesława Żyznowskich. Pierwszy śnieg już w Warszawie. 

Brak komentarzy: