24.3.11

Od lewej: Certowicz, Sokołowski, Sokołowski.