5.8.19

Fotografia architektury a nieciągłość czasu

fot. Juliusz Sokołowski

Brak komentarzy: